Szkolenia

W związku z obostrzeniami dotyczącymi spotkań w związku z pandemią COVID-19 materiały szkoleniowe dla naboru nr 7/2020/FBW zamieszczono w formie elektronicznej.


W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów pn. „Realizacja Projektów FBW w praktyce”. Poniżej zamieszczone są prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące zagadnień związanych z realizacją projektu:


Przygotowanie projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbyło się dn. 25.04.2019r.


W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów  dotyczące przygotowania projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki przygotowywania wniosków o dofinansowanie w związku naborem dot. prowadzenia szkoleń w komponencie „granicznym”.


W dniu 28 lutego 2018 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów z „Realizacji i sprawozdawczości dot. projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące realizacji projektu oraz wypełniania raportu o kwartalnego/końcowego części merytorycznej i finansowej:


W dniu 26 lipca 2017 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów z „Realizacji i sprawozdawczości dot. projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące realizacji projektu oraz wypełniania raportu o kwartalnego/końcowego:


W dniu 18 lipca 2017 odbyło się szkolenie z „Zasad udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przedmiotu i specyfikacji projektów beneficjentów w FBW”


W dniach 6 i 7 marca 2017 odbyły się szkolenia dla Beneficjentów dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach FBW.
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Brak możliwości komentowania.