EFPI

Parlament Europejski, wraz z Radą Unii Europejskiej, przyjęły Decyzję ustanawiającą Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym funduszu jest wspieranie wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do usprawnienia zarządzania powrotem imigrantów we wszystkich jego wymiarach poprzez stosowanie koncepcji zintegrowanego zarządzania oraz poprzez umożliwianie państwom członkowskim realizacji wspólnych działań lub działań krajowych ukierunkowanych na osiągnięcie celów Wspólnoty zgodnie z zasadą solidarności, z uwzględnieniem wspólnotowego prawodawstwa w tej dziedzinie i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych.

 

W systemie wdrażania Funduszu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni funkcję instytucji odpowiedzialnej, natomiast COPE MSWiA jest instytucją delegowaną.

Brak możliwości komentowania.