EURLO Vietnam

Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam

Ogólnym celem projektu jest wspieranie potencjału działających w Wietnamie unijnych Oficerów Łącznikowych ds. Imigracji (ILO) poprzez podwyższenie kwalifikacji wietnamskiego Departamentu ds. Imigracji (ID) oraz wzmocnienie jego współpracy ze służbami UE na tych obszarach, które ILO i ID wspólnie zidentyfikowały jako te, w których wsparcie UE byłoby najbardziej skuteczne i korzystne.

Wsparcie ILO odbywa się na następujących polach:

1. Podwyższenie znajomości j. angielskiego wśród wietnamskich funkcjonariuszy imigracyjnych działających w obszarze identyfikacji i powrotu poprzez poniższe działania:

– 2 kursy języka angielskiego specjalistycznego w Polsce dla ok. 20 funkcjonariuszy;

– 2 kursy języka angielskiego w Wietnamie dla ok. 20 funkcjonariuszy.

Kursy takie umożliwią funkcjonariuszom ID sprawne komunikowanie się w języku angielskim zarówno z oficerami łącznikowymi UE, jak i cudzoziemcami przekraczającymi granice Wietnamu.

2. Wsparcie w zakresie tworzenia, utrzymania i dalszego rozwoju systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania usługami imigracyjnymi. Działania te mają na celu pomoc stronie wietnamskiej w budowaniu Centralnej Bazy Dokumentów Podróży zawierającej dane biometryczne. Ponadto odbędą się szkolenia dotyczące zabezpieczania dokumentów tożsamości, identyfikacji sfałszowanych dokumentów oraz pobierania odcisków palców. W sumie odbędą się 3 wizyty studyjne i 3 sesje szkoleniowe na terenie UE.

3. Transfer know-how, doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa lotniczego i wydaleń (eskort) drogą powietrzną w postaci 2 sesji szkoleniowych. Pierwsza sesja obejmuje praktyczne doskonalenie techniki i taktyki wykonywania zadań dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo lotnicze i eskortowanie ludzi drogą powietrzną. Szkolenie obejmuje analizę behawioralną i techniki negocjacji/mediacji. Podczas drugiej sesji nacisk jest położony na udzielanie pierwszej pomocy medycznej podczas operacji na pokładzie.

Planowane rezultaty:

Usprawniona współpraca ILO z wietnamskim Departamentem ds. Imigracji, co przełoży się na utworzenie warunków do sprawniejszego funkcjonowania ILO w zakresie skutecznej identyfikacji obywateli Wietnamu i organizowania ich powrotu. Strona wietnamska zyska na zwiększeniu zdolności językowych, organizacyjnych i szkoleniowych, a także umiejętności zawodowych.

Ponadto, utworzone i usprawnione ścieżki współpracy oraz nowo nabyte umiejętności zintensyfikują efektywność realizacji zadań ILO poprzez usprawnienie i przyspieszenie identyfikacji i powrotu obywateli wietnamskich, zwiększając tym samym wskaźnik powrotów do Wietnamu.

Projekt jest realizowany do końca 2023 roku. Partnerami projektu są Komenda Główna Straży Granicznej oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Brak możliwości komentowania.