Dokumenty

 

Podręcznik dla beneficjenta projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach EFU, EFPI, EFIOPT (korekta punktu 5.1.1 obowiązuje od 18.06.2014 r.) (docx)

 

Załączniki:

zał. 1 – przykładowa karta czasu pracy (xls)

zał. 2 – rozliczenie wynagrodzenia (xls)

zał. 3.1 – wzór zestawienia wydatków EFU (xls)

zał. 3.2 – wzór zestawienia wydatków EFI (xls)

zał. 3.3 – wzór zestawienia wydatków EFPI (xls)

zał. 4 – wzór wniosku o poświadczenie wydatków dla państwowych jednostek budżetowych (xls)

zał. 5 – wzór wniosku o płatność (xls)

zał. 6 – wzór deklaracji Beneficjenta EFU i EFI (doc)

zał. 7 – wzór deklaracji wekslowej dla umów zawartych z COPE (docx)

zał. 7 – wzór deklaracji wekslowej dla umów zawartych z WWPE (docx)

zał. 8 – wzór weksla (doc)

zał. 9 – wzór raportu kwartalnego (doc)

zał. 10 – wzór raportu końcowego (doc)

zał. 11 – wzór oświadczenia ogólnego (doc)

zał. 12 – wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (doc)

zał. 13 – wzór oświadczenia o kosztach pośrednich (doc)

zał. 14 – wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (doc)

zał. 15 – wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (doc)

zał. 16 – protokół postępowania w trybie zapytania ofertowego (docx)

zał. 17 – wytyczne w zakresie ustalania korekt finansowych (pdf)

 

Podręcznik dla beneficjenta projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach EFU, EFPI, EFIOPT (obowiązuje od 18.06.2014) wraz załącznikami -> kliknij tutaj (zip) 


 

 

Podręcznik dla beneficjenta projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach EFU, EFPI, EFIOPT (1.10.2013 – 9.03.2014) wraz załącznikami -> kliknij tutaj (zip) 


 

Podręcznik dla beneficjenta projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach EFU, EFPI, EFIOPT ( 10.04.2012 – 30.09.2013 ) wraz załącznikami -> kliknij tutaj (zip)


 

Instrukcja dla beneficjentów dotycząca wypełniania formularza wskaźników EFPI Pobierz

Wzór formularza wskaźników Pobierz


 

Brak możliwości komentowania.