NMF 2014-2021

Europejski Obszar Gospodarczy 2014 – 2021 (wsparcie ze strony państw: Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

Z całej alokacji EOG wynoszącej 1.548,1 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 397,8 mln € (czyli o 130,9 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 • rozwój przedsiębiorczości
 • stypendia
 • środowisko
 • kultura
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa)

Tematyka spraw wewnętrznych nie została uwzględniona w funduszach EOG 2014 – 2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 (wsparcie z Norwegii)

Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln € (czyli o 100,3 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • godna praca
 • badania naukowe
 • wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne
 • rozwój lokalny
 • sprawy wewnętrzne
 • służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Prace nad nowymi perspektywami Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego weszły obecnie w najważniejszą fazę. Ministerstwo Rozwoju ustala z darczyńcami kluczowe kwestie tzn. obszary priorytetowe (programy) oraz podział środków na nie. Efektem tych ustaleń będzie podpisanie dwóch Porozumień zwanych Memorandum of Understanding (MoU). Dwie tury uzgodnień międzyresortowych tych dokumentów odbyły się w lipcu i sierpniu 2016r.

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Book’u (link) wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe.

Obszarem priorytetowym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisującym się w zadania realizowane w Ministerstwie i w podległych Ministerstwu służbach oraz instytucjach, jest Justice and Home Affairs.

Programowym obszarem wsparcia, który Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze względu na właściwość merytoryczną działalności Ministra ds. wewnętrznych oraz bieżącą sytuację geo-polityczną zgłosiło jako kluczowy, jest obszar 20 International Police Cooperation and Combating Crime. Niemniej jednak, mając na względzie aktualne wyzwania polityki migracyjnej i kompetencje Ministra w tym zakresie, MSWiA rekomendowało uwzględnienie w wybranym programowym obszarze wsparcia także element obszaru 18 Asylum and Migration.

O dalszych pracach nad nową perspektywą finansową NMF, rezultatach i naborach wniosków będziemy informować na bieżąco. W chwili obecnej NIE MA OGŁOSZONYCH naborów projektów w tym zakresie.

Brak możliwości komentowania