Wzory dokumentów

 1. Wzór oświadczenia VAT
 2. Wzór karty czasu pracy ZMIANA OD 01.01.2021
 3. Przykładowa kalkulacja kosztu kwalifikowalnego wynagrodzenia
 4. Przykładowa kalkulacja kwalifikowalnego wynagrodzenia – absencja
 5. Wzór zestawienia wydatków  
 6. Wzór wniosku o poświadczenie wydatków dla państwowych jednostek budżetowych
 7. Wzór wniosku o płatność
 8. Wzór raportu wstępnego/dodatkowego/kwartalnego/końcowego (część merytoryczna) ZMIANA OD 12.07.2021
 9. Wzór deklaracji wekslowej
 10. Wzór weksla
 11. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – Wycofane – RODO
 12. Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – Wycofane – RODO
 13. Formularz ofertowy ZMIANA OD 20.02.2019
 14. Protokół z postępowania ZMIANA OD 20.02.2019
 15. Zapytanie ofertowe ZMIANA OD 01.03.2020
  1. Ogłoszenie o zatrudnieniu ZMIANA OD 01.03.2020
 16. Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie ZMIANA OD 20.02.2019

Brak możliwości komentowania.