Realizacja projektów FGZ

Wytyczne dla partnerów projektów realizowanych w trybie bezkonkursowym według nowych zasad implementacyjnych w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013,


Załącznik 5.1 do Wytycznych dla partnerów – oświadczenie w sprawie VAT (wersja edytowalna),


Załącznik 5.2 do Wytycznych dla partnerów – oświadczenie w sprawie wynagrodzeń (wersja edytowalna),


Załącznik 5.3 do Wytycznych dla partnerów – wzór karty czasu pracy (wersja edytowalna),


Załącznik 5.4 do Wytycznych dla partnerów – oświadczenie o kosztach pośrednich (wersja edytowalna),


TARYFIKATOR – Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień Publicznych (wersja angielska)


TARYFIKATOR – Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień Publicznych (wersja polska)


Wniosek partnera o poświadczenie wydatków w ramach Programu Ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi wraz z instrukcją (wersja edytowalna),


Wytyczne dla partnerów projektów realizowanych w trybie bez konkursowym według nowych zasad implementacyjnych w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013 – 09.08.2013r


Wytyczne dla partnerów projektów realizowanych w trybie bez konkursowym według nowych zasad implementacyjnych w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013 – 26.01.2012r


Logotypy FGZ

Brak możliwości komentowania.