Zwrot środków niewykorzystanych w 2017 roku

Przypominamy, że zgodnie z par. 8 pkt. 15 umowy finansowej środki przekazane przez COPE MSWiA w danym roku budżetowym, które nie zostały wykorzystane w związku z realizowanym projektem muszą zostać zwrócone do dnia 15 stycznia kolejnego roku na konto bankowe COPE MSWiA nr 90 1010 1010 0014 4313 9135 0000/2017 otwarte w NBP.  W treści przelewu prosimy o informację o wysokości zwrotu oraz o ewentualnej kwocie odsetek w ramach całkowitej kwoty przelewu.

Brak możliwości komentowania.