Zasada konkurencyjności – szkolenie dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W dniu 13 lipca br. odbyło się szkolenie dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Szkolenie dotyczyło udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz praktyki wykorzystania ePUAP w komunikacji z COPE MSWiA.

FAMI – Zasada konkurencyjności
FAMI – Zasada konkurencyjności – korekty finansowe

Brak możliwości komentowania.