Zasada konkurencyjności – spotkanie warsztatowe dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z Lublina

24 marca 2017 r. w siedzibie Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa odbyły się warsztaty dotyczące procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, skierowane do Beneficjentów z Lublina realizujących projekty w ramach Funduszu.
Podczas warsztatu poruszono kwestie budzące wątpliwości wśród reprezentantów lubelskich instytucji i organizacji, w zakresie stosowania zasady konkurencyjności, w tym przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania i stosowania warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert. Spotkanie było również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.
Beneficjenci zainteresowani uczestnictwem w podobnych warsztatach proszeni są o kontakt z Bartoszem Ziółkowskim.

Brak możliwości komentowania.