Zasada konkurencyjności – spotkanie warsztatowe dla beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie warsztatowe dla beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczące zasady konkurencyjności, poprowadzone przez p. Adama Czagowca z zespołu prawnego. Spotkanie obejmowało aspekty dotyczące formułowania prawidłowej treści ogłoszenia oraz zapytania ofertowego, zaś oparte było o konkretne zamówienia uczestniczącego w spotkaniu beneficjenta. Zaplanowano organizację kolejnego warsztatu poświęconego tematyce konfliktu interesów.

Beneficjenci zainteresowani uczestnictwem w podobnych spotkaniach proszeni są o kontakt z Bartoszem Ziółkowskim.

Brak możliwości komentowania.