Zasada konkurencyjności – spotkania warsztatowe dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

COPE MSWiA zaprasza beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na szkolenia warsztatowe dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, w tym przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania i stosowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Szkolenia odbywać się będą w niewielkich grupach, w terminach ustalanych indywidualnie z uczestnikami. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Bartosza Ziółkowskiego

Brak możliwości komentowania.