Wytyczne dla Beneficjentów NMF

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW, jako Instytucja Wspomagająca w Programie PL 15 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, opracowało Wytyczne dla Beneficjentów funduszu. Dokument ten stanowi zbiór zasad i instrukcji opracowanych na podstawie dokumentów programowych takich jak Regulacje (Darczyńcy) dotyczące NMF, Wytycznych Krajowego Punktu Kontaktowego, a także Umowy w sprawie Programu i Umowy/Porozumienia w sprawie Projektu. Opisano w nim w szczególności procedury sprawozdawczości a także zasady kwalifikowalności wydatków.

Wytyczne zawierają, w formie załączników, wzory i przykłady formularzy, które przydatne będą dla Beneficjenta programu PL/15 w trakcie przygotowywania dokumentów sprawozdawczych – Okresowych/Końcowych Raportów Finansowych.

Prezentujemy obecnie wersję roboczą Wytycznych, która jest przedmiotem zatwierdzenia przez Operatora Programu (MSW).

LINK

Brak możliwości komentowania.