W dniu 12 września 2019r. została podpisana Umowa w sprawie programu Sprawy wewnętrzne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego Operatorem jest MSWiA wraz z COPE MSWiA.

W dniu 12 września 2019r. podczas konferencji inaugurującej Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszar Gospodarczego, zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  podpisana została Umowa w sprawie programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Wartość dofinansowania Programu/projektów ze środków NMF wyniesie łącznie 20 mln EUR. Wkład środków krajowych wyniesie natomiast ponad 3,5 mln EUR.

W ramach Programu będzie realizowanych 6 projektów predefiniowanych, czyli wybranych w procedurze pozakonkursowej. Dodatkowo, ponad 7 mln EUR będzie dostępne w otwartych naborach wniosków w dwóch obszarach tematycznych:

Międzynarodowa współpraca Policyjna i walka z przestępczością – przewidywane rozpoczęcie naboru w IV kwartale 2019r.

Azyl i migracja – przewidywane rozpoczęcie naboru to I kwartał 2020 r.

WAŻNE: na składanie wniosków będą minimum 2 miesiące od daty ogłoszenia naboru.

Ogłoszenie o naborach otwartych ukażą się m.in. na stronie www.copemswia.gov.pl Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji. Naborom wniosków będą również towarzyszyły spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Brak możliwości komentowania.