Uprzejmie informujemy, iż COPE MSWiA otrzymało akredytację Komisji Europejskiej, umożliwiającą realizację działań/projektów w ramach „współpracy bliźniaczej” (TWINNING)

COPE MSWiA zostało wpisane na listę podmiotów o statusie „full mandated body”, co w praktyce umożliwia realizację przez nas działań i projektów dofinansowywanych przez Komisję Europejską w ramach „współpracy bliźniaczej” (tzw. TWINNINGu), jako beneficjent lub partner projektu wdrażanego przez inną instytucję. Dzięki uzyskanej akredytacji COPE MSWiA wspierać może wszelkie instytucje i służby podlegle Ministerstwu Spraw  Wewnętrznych i Administracji w realizacji projektów, w tym w szczególności w zakresie wdrażania i  koordynacji pod względem formalno – finansowym.

Koordynatorem instytucjonalnym TWINNINGu w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszelkie informacje o programie oraz możliwości pozyskania środków znajdują się tutaj: https://twinning.msz.gov.pl/

Lista instytucji o statusie „full mandated body” (aktualna na dzień 21 lutego 2018 r.)

Brak możliwości komentowania.