Szkolenie dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W dniu 13 lipca br. odbędzie się szkolenie dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Szkolenie dotyczy udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz praktyki wykorzystania ePUAP w komunikacji z COPE MSWiA. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających projektami.

Plan szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, sala konferencyjna (IV piętro).

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail cope@copemswia.gov.pl poprzez podanie imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie beneficjentów, COPE MSWiA zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób z jednej organizacji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidualnie na adresy poczty elektronicznej uczestników szkolenia/beneficjenta. Brak informacji zwrotnej ze strony COPE MSWiA oznacza akceptację udziału osób zgłoszonych na szkolenie.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 11 lipca 2016 r. o godzinie 15:00.

Brak możliwości komentowania.