Konferencja inauguracyjna programu Sprawy wewnętrzne w ramach NMF 2014-2021

W dniu 18 września 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja  inauguracyjna programu Sprawy wewnętrzne w ramach NMF 2014-2021, zorganizowana przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA i Departament Funduszy Europejskich MSWiA.

W konferencji wzięli udział m.in.: p. Błażej Poboży, podsekretarz Stanu w MSWiA, p. Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele polskich ministerstw (m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA), jednostek podległych MSWiA (Policja, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców, Państwowa Straż Pożarna), przedstawiciele organizacji pozarządowych (np. Fundacja La Strada, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie PoMOC), a także organizacji międzynarodowych (np. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – IOM, Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Łącznie w konferencji wzięło udział ok. 100 osób.

Podczas konferencji przedstawiono ogólne informacje o Funduszach Norweskich oraz Funduszach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w kontekście wszystkich państw korzystających z tych funduszy w Europie oraz bardziej szczegółowe informacje o ich działaniu w Polsce, największym beneficjencie tych funduszy. Omówiono również doświadczenia COPE MSWiA i DFE MSWiA we wdrażaniu Funduszu Norweskiego w poprzednich perspektywach finansowych.

Zaprezentowano również szczegółowe informacje nt. procesu przygotowania do wdrażania programu Sprawy wewnętrzne, którego zwieńczeniem było podpisanie w dniu 12 września 2019r. polsko – norweskiej Umowy ws. Programu. W końcowej części konferencji przekazano uczestnikom szczegółowe informacje o zatwierdzonym programie Sprawy wewnętrzne oraz planowanych działaniach na najbliższe miesiące, w tym założenia pierwszego otwartego naboru wniosków, który powinien zostać ogłoszony jeszcze w 2019r. Szczegóły w sprawie otwartego naboru będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Prosimy o śledzenie bieżących informacji….

Brak możliwości komentowania.