RODO – informacja dla beneficjentów

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. W związku z czym Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskane przed wejściem w życie RODO tj. przed dniem 25.05.2018 r., zgodnie ze Stanowiskiem GIODO dotyczącym ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10303), zachowują ważność na zasadach określonych w tym Stanowisku.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie ze Stanowiskiem GIODO nie ma obowiązku wstecznego informowania osób, których dane dotyczą, o możliwości odwołania zgody. W Stanowisku tym jest mowa o stworzeniu „mechanizmu zapewniającego możliwość łatwego wycofania zgody”. W związku z czym zdaniem COPE MSWiA można uznać, iż możliwe jest stworzenie tego mechanizmu na przyszłość i informowanie o tym, np. na stronie WWW lub przy okazji kontaktu z tymi osobami itp.

Z uwagi na charakter prawa jakim jest RODO, które obowiązuje powszechnie, przepisy RODO należy stosować wprost. Beneficjenci oraz wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów powinny dostosować swoje polityki przetwarzania danych osobowych do specyfiki organizacji tak , by zapewnić zgodność z RODO w sposób rzetelny i kompleksowy. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jest wymagane przez RODO i powinno odpowiadać możliwemu do wystąpienia ryzyku.

Brak możliwości komentowania.