Realizacja i sprawozdawczość dot. projektów w ramach FBW

W dniu 26 lipca 2017r. odbędzie się szkolenie z „Realizacji i sprawozdawczości dotyczącej projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Brak możliwości komentowania.