Projekt: EMPACT – Narkotyki Syntetyczne

W dniu 7 lutego 2019 roku Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Pan Mariusz Kasprzyk podpisał umowę, sygnowaną z jednej strony przez Europol, dot. realizacji projektu NPSYD/01/2019/EMPACT. Jest to już kolejna edycja międzynarodowego projektu EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, realizowanego w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021, w którym uczestniczą jednostki policji z różnych państw europejskich, a któremu przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Dofinansowanie UE ze środków będących w gestii Europolu wynosi 200.000 Euro. COPE MSWiA odpowiada za obsługę finansowo-logistyczną działań. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021 obejmuje dziesięć zidentyfikowanych przez UE priorytetowych obszarów z zakresu poważnej i zorganizowanej przestępczości, m.in. narkotyki, nielegalna migracja, handel ludźmi oraz cyberprzestępczość. Polska pełni funkcję kraju przewodniczącego implementacji priorytetu w ramach EMPACT w obszarze Nowe Substancje Psychoaktywne/Narkotyki Syntetyczne. Inicjatywy realizowane w projekcie obejmują zarówno działania operacyjne, jak i szkoleniowe z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich (pre-)prekursorów oraz rozpoznawania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W ramach dotychczasowych edycji projektu, w wyniku wsparcia organów ścigania na terenie całej Europy, przeprowadzono szereg realizacji które doprowadziły do likwidacji miejsc produkcji oraz kanałów przemytu narkotyków syntetycznych, ich (pre-)prekursorów i Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Brak możliwości komentowania.