Podpisano porozumienie o współpracy między COPE MSWiA a CBŚP

Podpisane zostało Porozumienie o współpracy między COPE MSWiA a Centralnym Biurem Śledczym Policji. Dokument określa tryb i zakres wspólnych działań na lata 2022-2025.

W dniu 14 września 2021 r. w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji podpisane zostało Porozumienie o współpracy między COPE MSWiA a CBŚP na lata 2022-2025, przewidujące kontynuację współpracy dot. realizacji międzynarodowych projektów dot. zwalczania narkotyków syntetycznych. Wspólne działania z CBŚP prowadzimy od 2015 roku, pomagając w pozyskiwaniu środków z Europolu i zapewniając obsługę logistyczną projektów. Dotychczasowa współpraca układa się znakomicie, a profesjonalizm i zaangażowanie naszego partnera przynoszą wymierne efekty. Działania naszych pracowników w tym zakresie zostały docenione, czego wyrazem było przyznanie odznaczeń.

Więcej informacji.

Brak możliwości komentowania.