Nabór Wniosków nr 2/2013/EFI

W dniu 21 stycznia 2014 r. Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program Roczny 2013.

Więcej