Inauguracja III edycji Funduszy NMF i EOG na lata 2014-2021

20 grudnia 2017r. podpisane zostały umowy międzyrządowe (Memorandum of Understanding), na mocy których Polska otrzyma środki finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021 w  łącznej wysokości 809,3 mln €. W ten sposób Polska staje się ponownie największym beneficjentem NMF i EOG spośród 15…

Więcej