Oferta pracy w COPE MSWiA

OFERTA PRACY
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
poszukuje pracownika na zastępstwo (2 osoby) na stanowisko
Specjalisty w Zespole Azylu, Migracji i Integracji

Główne obowiązki:

podejmowanie działań wdrożeniowych przy realizacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności:

 1. wykonywanie prac związanych z oceną formalną i merytoryczną składanych projektów,
 2. przygotowanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych z beneficjentami,
 3. weryfikacja pod względem merytorycznym raportów składanych przez beneficjentów,
 4. współpraca z beneficjentami,
 5. kontrola i monitorowanie wdrażania projektów, w tym w miejscu realizacji projektów,
 6. dokonywanie weryfikacji procesu kontraktowania środków przez beneficjentów, w zakresie kompetencji Zespołu,

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe.

Wymagane umiejętności:

 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie we wdrażaniu/nadzorze projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • staż pracy min. 12 miesięcy;
 • znajomość języka angielskiego.

CV oraz list motywacyjny prosimy przekazać do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 12.00 na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa, faxem: (022) 54 28 444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl lub doręczyć do biura COPE MSWiA.

Prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.. Ust. Nr 101, poz. 926)”.

Brak możliwości komentowania.