Oferta pracy w COPE MSW

OFERTA PRACY

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

poszukuje pracownika na zastępstwo (około 10 miesięcy) na stanowisko
Specjalisty w Zespole Azylu, Migracji i Integracji

Główne obowiązki:

 • podejmowanie działań wdrożeniowych przy realizacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności:
 1. wykonywanie prac związanych z oceną merytoryczną składanych projektów,
 2. przygotowanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych z beneficjentami,
 3. weryfikacja pod względem merytorycznym raportów składanych przez beneficjentów,
 4. współpraca z beneficjentami;
 5. kontrola i monitorowanie wdrażania projektów, w tym w miejscu realizacji projektów,
 6. dokonywanie weryfikacji procesu kontraktowania środków przez beneficjentów, w zakresie kompetencji Zespołu,
 • przygotowanie niezbędnych wytycznych, informacji i dokumentów dotyczących realizacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy min. 12 miesięcy.

Wymagane umiejętności:

 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie we wdrażaniu/nadzorze projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • doświadczenie w ocenie merytorycznej powyżej określonych projektów;
 • doświadczenie w kontroli i monitorowaniu na miejscu realizacji projektów;
 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

CV oraz list motywacyjny prosimy przekazać do dnia 19 maja 2016 roku do godz. 12.00 na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa, faxem: (022) 54 28 444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemsw.pl lub doręczyć do biura COPE MSW.

Prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.. Ust. Nr 101, poz. 926)”.

Brak możliwości komentowania.