NMF 2009-2014 – UWAGA !!

Od 14 lutego 2017 r. obowiązują nowe Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach NMF 2009-2014.

Główne zmiany to: podwyższenie progu netto z 3500 zł do 20000 zł oraz dostosowanie terminologii do nowej ustawy PZP.

Wytyczne dotyczą wszystkich zamówień udzielanych (wszczynanych) od 17 lutego 2017r. Wytyczne (zał. 5a) dostępne są tutaj.

Brak możliwości komentowania.