Nabór Wniosków nr 2/2013/EFI

W dniu 21 stycznia 2014 r. Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program Roczny 2013.

Dokumentacja Konkursowa:

COPE MSW przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla zainteresowanych Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku. Szkolenie odbędzie się w dniu 20.02.2014 r. o godz. 9.30. Informacja o miejscu szkolenia zostanie przekazana osobom zainteresowanym uczestnictwem.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Instytucji Delegowanej do dnia 13.02.2014 r. na adres: magdalena.fila-slazynska@copemsw.pl. Zgłoszenia po tym terminie mogą nie zostać uznane.

W przypadku dużej liczby chętnych COPE MSW zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników reprezentujących jednego Wnioskodawcę.

Brak możliwości komentowania.