Nabór Wniosków nr 1/2013/EFU

W dniu 14 listopada 2014 r. Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW ogłasza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Program Roczny 2013.

Dokumentacja Konkursowa:

COPE MSW przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla zainteresowanych Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku. Szkolenie odbędzie się w dniu 25.11.2014 r. o godz. 11.00. Informacja o miejscu szkolenia zostanie przekazana osobom zainteresowanym uczestnictwem.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Instytucji Delegowanej do dnia 21.11.2014 r. na adres:  dominika.rodak@copemsw.gov.pl. Zgłoszenia po tym terminie mogą nie zostać uznane.

W przypadku dużej liczby chętnych COPE MSW zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników reprezentujących jednego Wnioskodawcę.

Brak możliwości komentowania.