Konferencja podsumowująca efekty wdrażania Programu PL 15

W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca efekty wdrażania Programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Wystąpienia otwierające konferencję wygłosili: Pani Renata Szczęch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Ingrid Norstein – Radca ds. Funduszy Norweskich Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Pan Piotr Zuzankiewicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA oraz Pan Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Podczas konferencji zaprezentowano projekty zrealizowane w ramach NMF 2009-2014 m.in. przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Główną Straży Granicznej. Omówiono proces wdrażania projektów, a Prelegenci przekazali swoje doświadczenia związane z wyzwaniami pojawiającymi się w trakcie realizacji kompleksowych projektów, co z pewnością zostanie wykorzystane w praktyce przez uczestników konferencji.

Konferencja została zakończona panelem dotyczącym zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

Brak możliwości komentowania.