Konferencja podsumowująca część konkursową Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

Konferencja części konkursowej PO SOLID – podsumowanie

W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowującą część konkursową Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (PO SOLID). Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele sektora publicznego i pozarządowego zaangażowani w realizację oraz wdrażanie części konkursowej PO SOLID.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania efektów realizacji 511 umów grantowych współfinansowanych z trzech funduszy Programu Ogólnego SOLID:

  • Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2008-2013,
  • Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów 2008-2013,
  • Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 2007-2013.

Konferencję otworzyli uroczyście Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW, Pan Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSWiA oraz Pani Anna Prekurat, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

Licznie przybyli uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z wynikami ewaluacji wyżej wymienionych Funduszy oraz działaniami organizacji, tj. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Fundacja Dialog, Fundacja nasz Wybór – realizujących projekty charakteryzujące się szczególną różnorodnością działań, trwałością lub skalą.

Na zakończenie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia 6 organizacjom i instytucjom nagród, w uznaniu za wysoką jakość, innowacyjność oraz wpływ realizowanych przez nich projektów.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w uznaniu za zaangażowanie w organizację kursów języka polskiego dla cudzoziemców i wprowadzanie wysokich standardów nauczania;
  • Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa w uznaniu za zaangażowanie w rozwój systemu pomocy prawnej dla uchodźców;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie za realizację projektu dla uchodźców o najbardziej innowacyjnym charakterze;
  • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w uznaniu za rozwój polityki powrotowej w Polsce Straż Graniczna w uznaniu za rozwój polityki powrotowej w Polsce;
  • Straż Graniczna w uznaniu za rozwój polityki powrotowej w Polsce;
  • Urząd do Spraw Cudzoziemców w uznaniu za rozwój polityki powrotowej w Polsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie na konferencję.

Brak możliwości komentowania.