Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do COPE MSW do dnia 15 stycznia 2015 r. szczegółowego zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe zestawienie wydatków powinno zostać sporządzone na obowiązującym wzorze.

Środki niewykorzystane do 31 grudnia 2014r. powinny zostać zwrócone najpóźniej do 31 stycznia 2015r. na rachunek COPE MSW :

nr 90 1010 1010 0014 4313 9135 0000 ( zwrot do 31.12.2014 )

nr 90 1010 1010 0014 4313 9135 0000/2014 (zwrot od 01.01.2015 do 31.01.2015)

Brak możliwości komentowania.