Inauguracja III edycji Funduszy NMF i EOG na lata 2014-2021

20 grudnia 2017r. podpisane zostały umowy międzyrządowe (Memorandum of Understanding), na mocy których Polska otrzyma środki finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021 w  łącznej wysokości 809,3 mln €. W ten sposób Polska staje się ponownie największym beneficjentem NMF i EOG spośród 15 państw-otrzymujących wsparcie (łączne wsparcie to 2,8 mld €).

W ramach NMF 2014-2021 wyodrębniony został program „Sprawy wewnętrzne”, który będzie dofinansowany będzie kwotą 20 mln € (dwukrotnie więcej środków niż w poprzedniej perspektywie finansowej). Operatorem Programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Partnerami ze strony państwa-darczyńcy w tym programie są: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoria Obrony Cywilnej.

Dodatkowo projekty z resortu MSWiA mogą liczyć na udział i dofinansowanie projektów w ramach tzw. Funduszu Współpracy Dwustronnej NMF.

Ze względu na charakter programu „Sprawy wewnętrzne” część środków będzie przeznaczona na tzw. projekty predefiniowane (bezkonkursowe). Pozostała część będzie rozdysponowana w formie naboru(ów) wniosków, czego należy się spodziewać w II połowie 2018r. (po zatwierdzeniu Programu przez Darczyńcę).

Szczegółowe informacje o nowej edycji NMF i EOG znajdziecie Państwo tutaj: http://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/inauguracja-iii-edycji-funduszy-norweskich-i-eog/

Brak możliwości komentowania.