Nabór wniosków FAMI

Uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosił nabory wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Więcej

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do COPE MSW do dnia 15 stycznia 2015 r. szczegółowego zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe zestawienie wydatków powinno zostać sporządzone na obowiązującym wzorze. Środki niewykorzystane do 31 grudnia 2014r. powinny zostać zwrócone najpóźniej…

Więcej