Projekt: EMPACT – Narkotyki Syntetyczne

W dniu 7 lutego 2019 roku Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Pan Mariusz Kasprzyk podpisał umowę, sygnowaną z jednej strony przez Europol, dot. realizacji projektu NPSYD/01/2019/EMPACT. Jest to już kolejna edycja międzynarodowego projektu EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, realizowanego w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021, w którym…

Więcej

RODO – informacja dla beneficjentów

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Więcej

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwane dalej „COPE MSWiA” zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego…

Więcej