Aktualizacja „Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych”

Decyzją Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznychzostały ustanowione nowe „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych”.

Decyzja Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. wprowadzająca nowe Wytyczne zastępuje uprzednio obowiązujące Wytyczne w tym zakresie wprowadzone na mocy Decyzji Komisji C(2013) 9527 final z dnia 19 grudnia 2013 r.

Decyzja Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Załącznik do Decyzji Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych”.

Brak możliwości komentowania.