Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W dniu 2 września br. w godzinach 9:00-12:00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów przygotowywania raportów finansowych oraz planowania i rozliczania środków finansowych. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających projektami.

Więcej