Szkolenia

W dniu 28 lutego 2018 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów z „Realizacji i sprawozdawczości dot. projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące realizacji projektu oraz wypełniania raportu o kwartalnego/końcowego części merytorycznej i finansowej:


W dniu 26 lipca 2017 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów z „Realizacji i sprawozdawczości dot. projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące realizacji projektu oraz wypełniania raportu o kwartalnego/końcowego:


W dniu 18 lipca 2017 odbyło się szkolenie z „Zasad udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przedmiotu i specyfikacji projektów beneficjentów w FBW”


W dniach 6 i 7 marca 2017 odbyły się szkolenia dla Beneficjentów dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach FBW.
Poniżej prezentacje zawierające praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Brak możliwości komentowania.