Wyniki naborów

Operator Programu planuje przeprowadzenie dwóch otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych.

Pierwszy nabór wniosków w ramach obszaru PA 20 Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości zakończył się 14 lutego 2020 r. Dostępna alokacja wynosi 4 701 069 EUR. W sumie złożono 34 wnioski aplikacyjne. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinansowania podejmie Komitet Wyboru Projektów, którego obrady planowane są na początku lipca br. a w późniejszym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia dla beneficjentów. Szczegóły o naborze oraz wszelkie dokumenty dostępne są  tutaj.

Drugi nabór wniosków w ramach obszaru PA 18 Azyl i migracja został ogłoszony w maju br. Dostępna alokacja w ramach obszaru to 3 172 000 EUR a wnioski aplikacyjne można składać do 14 sierpnia 2020 r. Obszar uwzględnia m.in. działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są tutaj

Wszelkie pozostałe informacje nt. III edycji funduszów NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.eog.gov.pl

Brak możliwości komentowania.