NMF 2009-2014 – UWAGA !!

Od 14 lutego 2017 r. obowiązują nowe Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach NMF 2009-2014. Główne zmiany to: podwyższenie progu netto z 3500 zł do 20000 zł oraz dostosowanie terminologii do nowej ustawy PZP. Wytyczne dotyczą wszystkich zamówień udzielanych (wszczynanych) od 17 lutego 2017r.…

Więcej

Zasada konkurencyjności – spotkania warsztatowe dla beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

COPE MSWiA zaprasza beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na szkolenia warsztatowe dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, w tym przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania i stosowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Szkolenia odbywać się będą w niewielkich grupach, w terminach ustalanych indywidualnie z uczestnikami.

Więcej